WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jednooborbc

Jednooborové studium bakalářské

Jednoborové studium informačních technologií se zaměřením na vzdělávání.

Kódy oboru

Kód oboru v SIS OB1IT13
Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán (Karolínka) http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2014/OB1IT13.html
Státní zkouška z OSZB031 Informační technologie

Kredity

Kredity: povinné předměty povinně-volitelné předměty SUMA
1. ročník 40 8
2. ročník 30 16
3. ročník 36 10
SUMA 106 34 140

Strom prerekvizit a návazností

Seznam předmětů

Kód SIS Typ Název Kredity Semestr
OB1319102 Povinný Aplikovaná fyzika 5 1
OB1319103 Povinný Elektronika a elektrotechnika I. 5 1
OB1319101 Povinný Matematika I. 5 1
OB1319104 Povinný Úvod do architektury počítačů 5 1
OB1319105 Povinně-volitelný Základy informační technologie 4 1
OB1319205 Povinně-volitelný Algoritmizace a programování 4 2
OB1319203 Povinný Funkce a principy operačních systémů I. 5 2
OB1319202 Povinný Informatika 4 2
OB1319201 Povinný Matematika II. 5 2
OB1319204 Povinný Počítačová grafika 6 2
OB1319301 Povinný Databázové a informační systémy 4 3
OB1319303 Povinný Elektronika a elektrotechnika II. 4 3
OB1319306 Povinně-volitelný Objektové programování 4 3
OB1319302 Povinný Počítačové sítě I. 4 3
OB1319308 Povinně-volitelný Praktikum z grafického software 3 3
OB1319305 Povinně-volitelný Tvorba WWW stránek 5 3
OB1319401 Povinný Administrace operačních systémů I. 4 4
OB1319402 Povinný Digitální zpracovávání zvuku 4 4
OB1319403 Povinný Internetové technologie zpracování dat 4 4
OB1319404 Povinný Práce s odborními informacemi 2 4
OB1319406 Povinně-volitelný Vývoj a administrace databázových aplikací 4 4
OB1319405 Povinný Vývoj aplikací v objektovém prostředí 4 4
OB1319506 Povinně-volitelný Multimediální systémy 5 5
OB1319502 Povinný Počítačové sítě II. 5 5
OB1319503 Povinný Právo a management v oblasti ICT 4 5
OB1319501 Povinný Propedeutické programovací jazyky 5 5
OB1319504 Povinný Tvorba WWW aplikací 5 5
OB1319601 Povinný Administrace operačních systémů II. 4 6
OB1319602 Povinný Aplikační software 4 6
OB1319605 Povinný Automatizace a kybernetika 5 6
OB1319603 Povinný Tvorba a design multimediálních aplikací 5 6
OB1319604 Povinný Vstupně výstupní komunikace 4 6
jednooborbc.txt · Poslední úprava: 2016/10/16 13:13 (upraveno mimo DokuWiki)