WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


users:jvais:tvorba_www_aplikaci

automatické načítání tříd

singleton

GIT

# stažení rezpozitare
git clone https://github.com/jerab/wwwap2016 git-wwwap2016

cd git-wwwap2016/

git branch -a

git status

# stažení aktuálního stavu
git pull
# Návrat napříč verzemi - soft
git reset HEAD^

# Smazat všechny nekomitnuté změny
git reset --hard HEAD
# NASTAVENI
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Jan Vais"
git config --global core.editor "vim"
# Nahrání na serverový repositář
git push
users/jvais/tvorba_www_aplikaci.txt · Poslední úprava: 2016/11/24 12:47 autor: Jan Vais