WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jednooborbc:aplikovana_fyzika

Aplikovaná fyzika

Kód předmětu OPBI1I104A OKBI1I104A
Prerekvizita není
Vyučující PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Způsob zakončení Z + Zk
Počet kreditů 5
Rozsah 2 / 2 - Cvičení / Přednáška
Web Google Classroom ZS 2020

Podmínky zakončení předmětu

V ZS 20/21 bylo podmínkou jen splnit zkoušku. Žádná docházka, žádné úkoly.

Zápočet

V ZS 20/21 se nepsaly zápočtové testy.

Zkouška

V ZS 20/21 zkouška sestávala ze 3 příkladů, které Leipert individuálně vybral pro každého. Čas asi 2h, povoleny jakékoliv pomůcky, až na pomoc od jiné osoby. Bylo nutno příklady spočítat a vědět popsat postup.

Písemná + ústní zkouška

ZS 20/21 12.1.2021 prezenční a mírná covidová zkouška a zápočet v jednom. Leipert zadal každému tři příklady, které vzal z již probíraných z Google Classroom. Každý měl jiné příklady a asi vybral pro každého specificky ty, které nepočítal. Příklady byly lehké, mohl se používat internet + knihy, tabulky, zakázána byla jen pomoc od jiné osoby. Podvádět se dalo, ale nemělo to smysl. Skoro každý to dal do cca hodiny a většina se známkou 1. Čas omezený nebyl, max asi 2 hodiny. Když někdo neveděl postup, Leipert pomáhal, dával nápovědy. Zároveň u již spočítaných příkladů chtěl popsat postup, aby si byl jistý, že to za studenta nepočítal někdo jiný. Z devíti lidí měla problém snad jen jedna slečna, která ale byla beznadějný případ, nebyla schopna říci skoro nic, a Leipert měl podezření, že podváděla.

Přednášky

Materiály a prostředí online výuky je na platformě Google Classroom. Na první hodině sděluje přístupové heslo do kurzu. Vede si docházku, ale lze se s ním dohodnout a na přednášky nechodit nebo studovat individuálně.

  • Úvodní hodina
  • Kinematika
  • Dynamika
  • Mechanická práce a energie
  • Akustika - mechanické vlnění
  • Elektrické pole a proud
  • Elektrické obvody a sítě
  • Fyzika tekutin
  • Opakování

Cvičení

/* Informace o cvičení, jaká je maximální absence (popř. je nutno ji omlouvat) */

Testy z předmětu

Vzorové testy

Domácí příprava/úkoly

/* Informace, zadání úkolů, vypracování */

Semestrální práce či projekty

/* Informace, vypracované, vzorové semestrálky */

/* Seznam vypracovaných semestrálek k dispozici */

  • zde budou jednotlivé semestrálky

Studijní materiály

Otázky a odpovědi

/* Do této sekce můžete psát své dotazy týkající se předmětu, někomu jeho dotaz zodpovědět, či přidat návod na řešení známého problému nebo obtížného příkladu (který není ani v testu, zkoušce, úkolu, ale například někde ve skriptech) */

Doplňkové odkazy se zajímavostmi

jednooborbc/aplikovana_fyzika.txt · Poslední úprava: 2021/01/13 17:35 autor: MZ