WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jednooborbc

Jednooborové studium bakalářské

Jednoborové studium informačních technologií se zaměřením na vzdělávání.

Kódy oboru

Kód oboru v SIS OB1IT17
Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán (Karolínka) http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2020/OB1IT17.html
Státní zkouška z OSZB031 Informační technologie

Kredity

Kredity: povinné předměty povinně-volitelné předměty SUMA
1. ročník 39 9
2. ročník 36 12
3. ročník 38 4
SUMA 113 25 138

Strom prerekvizit a návazností

Seznam předmětů

Kód SIS Typ Název Kredity Semestr
OPBI1I104A Povinný Aplikovaná fyzika 5 1
OPBI1I103A Povinný Informatika 5 1
OPBI1I101A Povinný Matematika I. 5 1
OPBI1I102A Povinný Úvod do architektury počítačů 5 1
OPBI1I127B Povinně-volitelný Základy informační technologie 4 1
OB1319205 Povinně-volitelný Algoritmizace a programování 5 2
OPBI1I106A Povinný Elektronika a elektrotechnika I. 4 2
OPBI1I107A Povinný Funkce a principy operačních systémů 5 2
OPBI1I105A Povinný Matematika II. 5 2
OPBI1I108A Povinný Počítačová grafika 5 2
OPBI1I109A Povinný Databázové a informační systémy 4 3
OPBI1I111A Povinný Elektronika a elektrotechnika II. 4 3
OPBI1I112A Povinně-volitelný Objektové programování 4 3
OPBI1I110A Povinný Počítačové sítě I. 4 3
OPBI1I132B Povinně-volitelný Praktikum z grafického software 3 3
OPBI1I133B Povinně-volitelný Tvorba WWW stránek 5 3
OB1319401 Povinný Administrace operačních systémů I. 4 4
OPBI1I114A Povinný Digitální zpracovávání zvuku 4 4
OPBI1I124A Povinný Internetové technologie zpracování dat 4 4
OB1319404 Povinný Práce s odborními informacemi 2 4
OPBI1I135B Povinně-volitelný Vývoj a administrace databázových aplikací 4 4
OPBI1I115A Povinný Vývoj aplikací v objektovém prostředí 5 4
OPBI1I117A Povinně-volitelný Multimediální systémy 5 5
OPBI1I118A Povinný Počítačové sítě II. 5 5
OPBI1I119A Povinný Legislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost 4 5
OB1319501 Povinný Propedeutické programovací jazyky 5 5
OB1319504 Povinný Tvorba WWW aplikací 5 5
OB1319601 Povinný Administrace operačních systémů II. 4 6
OPBI1I123A Povinný Aplikační software 4 6
OPBI1I137B Povinný Automatizace a kybernetika 4 6
OPBI1I121A Povinný Tvorba a design multimediálních aplikací 4 6
OPBI1I125A Povinný Vstupně výstupní komunikace 5 6
jednooborbc.txt · Poslední úprava: 2021/01/23 23:16 autor: MZ