WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jednooborbc:pocitacove_site_ii

Počítačové sítě 2

Kód předmětu OB1319502
Prerekvizita Počítačové sítě II
Vyučující PhDr. Viktor Fuglík, PhD.
Způsob zakončení Zk
Počet kreditů 5
Rozsah 2 / 1 - Cvičení / Přednáška
Web moodle

Podmínky zakončení předmětu

Zkouška

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu
 • Prokázání dostatečné hloubky dovedností ve vybraném tématu z oblasti zaměření předmětu formou praktické zkoušky

Příklad písemné zkoušky

Zadání - 10 pojmů, napište co nejvíce informací

 • ISO/OSI model
 • ISDN
 • 3G
 • Přístupové metody 802.11
 • zabezpečení 802.11
 • 10M Ethernet
 • Router
 • 802.11n
 • Firewall
 • ATM

Hodnotí se: Za každou otázku je možné získat max 1b, pokud je částečně dobře, tak 0.5b.

Povoleno: Nic

Komentář ke zkoušce. Na vypracování je asi hodina, což mi přišlo tak akorát. Opravdu se zde vyžadují přesné informace, včetně většiny parametrů a specifikací.

Příklad vypracované otázky za 1b

802.11n

 • WiFi standard
 • Využívá bezlicenční pásmo 2.4GHz a 5GHz
 • Oproti g má dvojnásobnou šířku kanálu 40MHz
 • Max rychlost 600Mbps
 • Zrychleni dosaženo pomocí vylepšení OFDM a použití MIMO
 • 14 kanálů, 14. pouzo pro Japonsko

ISO/OSI model

Referenční model vypracovaný organizací ISO jako snaha o standardizaci počítačových sítí.

Fyzická bity Opakovač
Datová rámce Smerovač
Síťová pakety Router
Transportní segmenty TCP/UDP
Relační data
Prezentační data
Aplikační data Telnet, FTP

Ústní zkouška

/* Informace (termíny apod.), průběh zkoušky, vzorové otázky (+ vypracování), otázky u ústní zkoušky (+ vypracování), zkušenosti se zkoušejícími a rady */

Přednášky

Cvičení

Klasicky 20% povolené absence

Testy z předmětu

/* termíny, ohodnocení, zadání, řešení, zkušenosti a rady */

Vzorové testy

/* Testy, které byli zadány při zkoušce a nebo testy, které lze využík k opakování */

Domácí příprava/úkoly

 • Žádné nejsou

Semestrální práce či projekty

 • žádné nejsou

Studijní materiály

<font inherit/inherit;;#D3D3D3;;inherit>/* Vlastní poznámky, slovíčka, výcucy, skripta, slidy, přednášky na stažení, weby) */</font>

Poznámky Jan Vais
Tématické okruhy ke zkoušce

Anki balíček obsahující 100 pojmů ke zkoušce. Stáhnout

Otázky a odpovědi

Doplňkové odkazy se zajímavostmi

Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování si OSI/ISO vrstvev (anglicky, od nejvyšší vrstvy) → Ani Pěkná Slečna Ti Nevynahradí Drahý Počítač

jednooborbc/pocitacove_site_ii.txt · Poslední úprava: 2018/03/12 15:43 autor: Vít Pěnkava