WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jednooborbc:tvorba_www_aplikaci

Tvorba www aplikací

Kód předmětu OB1319504
Prerekvizita Tvorba www stránek
Vyučující PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Způsob zakončení Z + Zk
Počet kreditů 5
Rozsah 2 / 2 - Cvičení / Přednáška
Web moodle

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS

Zkouška

vytvoření zadané zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu (typicky www aplikace na zadané téma). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Písemná zkouška

Vytvořte webovou aplikaci, která umožní přidat nového učitele do databáze a bude umožňovat přiřazení předmětu k učiteli. To bude realizováno pomocí našeptávače. Kód bude psán objektově a HTML5 bude validní.

Hodnotí se: Funkčnost, elegance řešení, dodržení HTML5 validace Povoleno: Veškeré offline i online materiály. Jen spolupráce s někým je zakázána.

Komentář ke zkoušce: Na vypracování jsme měli cca 3h, což je příjemně hodně času, takže pokud něco nevíte, lze to najít na ineternetu celkem bez problémů. Mohou se používat knihovny, takže pokud umíte použít JQuery knihovnu, která umí našeptávat, tak bez problémů. Ty mohou nastat, pokud kódu/knihovně nebudete rozumnět. Pokud něco zkopírujete z netu, tak si kód projděte a pochopte, kde se co děje, protože na konci kantor projíždí kód a ptá se na různé části, proč tam jsou a co dělají.

Databaze je uložena na krakenu, pomocí příkazů níže si můžete vytvořit podobnou (zjednodušenou) pro práci na lokálu.

CREATE DATABASE skola;

USE skola;

CREATE TABLE ucitel(id_ucitele INT not null, jmeno VARCHAR(20) not null, prijmeni VARCHAR(20) not null);

CREATE TABLE predmet(id_predmetu INT not null, predmet VARCHAR(20) not null);

CREATE TABLE vyucuje(idpredmetu INT not null, iducitele INT not null);

INSERT INTO ucitel VALUES (1, „Jan“, „Novak“);

INSERT INTO ucitel VALUES (2, „Petr“, „Zizka“);

INSERT INTO predmet VALUES (1, „Informatika“);

INSERT INTO predmet VALUES (2, „Cestina“);

INSERT INTO vyucuje VALUES (1, 2);

Přednášky

/* Témata, která se probírají v daném předmětu. */

  1. Téma 1
  2. Téma 2
  3. Téma 3

Cvičení

/* Informace o cvičení, jaká je maximální absence (popř. je nutno ji omlouvat) */

Testy z předmětu

/* termíny, ohodnocení, zadání, řešení, zkušenosti a rady */

Vzorové testy

/* Testy, které byli zadány při zkoušce a nebo testy, které lze využík k opakování */

Domácí příprava/úkoly

/* Informace, zadání úkolů, vypracování */

Semestrální práce či projekty

/* Informace, vypracované, vzorové semestrálky */

/* Seznam vypracovaných semestrálek k dispozici */

  • zde budou jednotlivé semestrálky

Studijní materiály

/* Vlastní poznámky, slovíčka, výcucy, skripta, slidy, přednášky na stažení, weby) */

Tvorba www aplikací

Otázky a odpovědi

/* Do této sekce můžete psát své dotazy týkající se předmětu, někomu jeho dotaz zodpovědět, či přidat návod na řešení známého problému nebo obtížného příkladu (který není ani v testu, zkoušce, úkolu, ale například někde ve skriptech) */

Doplňkové odkazy se zajímavostmi

/* Odkazy na zajímavé stránky (ne studijní materiály) jako weby profesorů, katedry apod. */

jednooborbc/tvorba_www_aplikaci.txt · Poslední úprava: 2017/02/15 15:08 autor: Vít Pěnkava